DS-2CE17H0T-IT3F ,5MP (3.6mm)(O-STD)C

DS-2CE17H0T-IT3F ,5MP (3.6mm)(O-STD)C

110,000 K 110,000 K 110000.0 MMK

110,000 K