UBNT Power Beam (PBE-M5-400)

335,000 K 335,000 K 335000.0 MMK

UBNT Nano Station M2

300,000 K 300,000 K 300000.0 MMK