စာရိုက်တဲ့အခါ စာလုံးကြီးမယ်၊ သေးမယ်၊ မျဉ်းသားမယ်၊ စောင်းမယ်၊ အရောင်ခြယ်မယ်၊ အပေါ်နားပို့မယ်၊ အောက်နားချမယ် စတာတွေအပြင် အခြားအခြားသော Format ပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီ သင်ခန်းစာမှာတော့ စာများကို Format လုပ်ခြင်းအကြောင်းတွေကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Views
952 Total Views
0 Members Views
952 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website